ЛИЗИНГ

Хөдлөх ба үл хөдлөх хөрөнгө, цалин гэх зэрэг эд зүйл барьцаалан, өндөр үнэтэй тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл зэрэг дэлгэрэнгүй...