ЛИЙ

1. Уртын нэгж; нэг лий нь арван хуутай тэнцэнэ; арван лий нь арван пунтай тэнцэнэ;


2. Хүнд хөнгөний хэмжээ, фунг арав хуваасны нэг, арван хуу (37,3 миллиграмм): лий мөнгө (арван хуу жинтэй дүйцэх мөнгө) - дэлгэрэнгүй...