ЛИЙР
/ ургамал /

1. Саргай цэцгийн язгуурын жимсний мод, үүгээр эдлэл хэрэглэл хийнэ: ялам;


2. Уг модонд ургадаг амтат жимс - Лийр, алим, жимс, архи тэргүүтнийг бэлтгэн базаажээ. Дожоодорж. Зүүний дэлгэрэнгүй...