ЛИМБЭ

Хөндий шулуун хэлбэртэй үлээвэр хөгжмийн зэмсэг, нарийн уянгалаг дуутай: лимбийн эгшиг (лимбэ хөгжмийн аялгуу) - Идэрхэн залуу дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос.