ЛИМБЭЧИН

1. Лимбээр чадамгай хөгжимддөг хүн;


2. Лимбээр тоглодог хөгжимчин - Тэгэхэд ч лимбэч Цэрэндорж гуай залуухан байжээ. С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос дэлгэрэнгүй...