ЛИМИТ

Ямар нэг зүйлийг ашиглах хязгаар, тогтоосон хэм хэмжээ - Сумдын засаг дарга нарын суудлын автомашины шатахуунд дэлгэрэнгүй... “Ардын эрх” сонин.