ЛИМ

Хүрэлтэй ойролцоо нийлмэл төмөрлөг хайлш; урлагийн бүтээл, сав зэргийг цутгаж хийнэ.