ЛИДЭР
/ ургамал /

Буурцагтан овгийн, өдлөг навчтай, шаргал цэцэгтэй, том үндэстэй, гашуун амттай, ханиалганд голдуу хэрэглэдэг эмийн дэлгэрэнгүй...