ЛИБЕРАЛ

1. Хэний ч хараат бус бие хүн, намын бүлэг - Бүгд найрамдах нам, либерал намыг төлөөлсөн гучин сайд оролцож дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин;


2. Либерал үзэл санааг дэмжигч, либерал намын гишүүн: либерал эмэгтэйчүүд (либерал үзэл санаатай эмэгтэйчүүд);
3. [шилжсэн] Дур зоргоороо: либерал зан (харьяа хамаагүй аашилдаг зан) - Эмнэлгийн комиссын гишүүний дөрвөн хувьд дэндүү либерал дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.

либерал эмэгтэйчүүд либерал үзэл санаатай эмэгтэйчүүд
либерал зан харьяа хамаагүй аашилдаг зан