ЛЕНТ

1. Тууз, тасам, бүч, засал чимэглэлд хэрэглэх зурвас даавуу: улаан лент (улаан тууз) - Алдар дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Түүвэр зохиол;


2. Тусгай материалаар хийсэн урт нарийн зурвас бөс, хуудас, техникийн болон тусгай хэрэгцээнд ашиглана: бичгийн машины лент (бичгийн дэлгэрэнгүй...
3. Урт, өргөн хэмжих тууз.

улаан лент улаан тууз
бичгийн машины лент бичгийн машины тууз
тусгаарлах лент тусгаарлах ороомог
цэнхэр лент цахилгааны утасны залгаас өнгөлөн хамгаалах тууз