ЛЕНИНИСТ

Лениний сургаалыг баримтлагч: ленинист үзэл суртал (лениний сургаалыг баримтлан дагагч үзэл суртал) - дэлгэрэнгүй...