ЛАЗЕР

"Light Amplication by Simulated Emission of Radiotion" гэсэн англи үгийн товчлол; хэт ягаан туяа: лазер принтер (тодорхой долгионы урт бүхий нарийн хүчирхэг байт, гэрлийн тусгалын оптик генератор дээр суурилсан бага оврын хэвлэх төхөөрөмж), лазерын бичлэг (хэт ягаан туяаны бичлэг), лазераар шарах (хэт ягаан туяагаар шарах).

лазер принтер тодорхой долгионы урт бүхий нарийн хүчирхэг байт, гэрлийн тусгалын оптик генератор дээр суурилсан бага оврын хэвлэх төхөөрөмж
лазерын бичлэг хэт ягаан туяаны бичлэг
лазераар шарах хэт ягаан туяагаар шарах