ЛАДУУ

Эрс буурцгийг няцчиж, тогтуус, бор суйхыг исгэлэн амт оруулсан усанд найруулж хийсэн холимог идээ.