ЛАЗАНТАЙ

Залхуурч, хойргошсон байдалтай; нозооронгуй - Хоёр залуу лазантай хэвтэж байх юм. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө.