арслангийн ааш хаванд таарахгүй, гардийн шүүрэлт шаазгайнд тохирохгүй
/ зүйр цэцэн үг /

хэр чадалдаа зохицсон ааш авиртай гэсэн санаа