ЛАГШИХ

1. Шингэн зүйл, идээ ундааны өтгөрөн багших, лаг мэт наалданги шинжтэй болох: шавар лагших (шавар дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хэлээ дэвсэн нялуун алхаг ярих.