ЛАГШИН

1. Ихэс дээдсийн биеийн хүндэтгэл үг - Ямар боловч энд ордондоо залахад Богд ламын лагшинд аюулгүй боллоо. дэлгэрэнгүй...


2. Бурхны биед байх сайн бэлгэс: лагшин бэлгэтэй (бие чийрэг, сэтгэл төвшин, цог жавхлантай), лагшин найраг (бурхны дэлгэрэнгүй...
3. Биеийн байдал: лагшин амар (бие амар), лагшин амгалан (бие амгалан), лагшин муудах (тэнхээ дэлгэрэнгүй...
багшийн лагшин багшийн бие, эрүүл энх
лагшин дүр сүр жавхлан төгөлдөр дүр байдал
ламын лагшин ламын бие тэнхээ
бие лагшин бие тэнхээ, эрүүл энх
лагшин бэлгэтэй

бие чийрэг, сэтгэл төвшин, цог жавхлантай

лагшин найраг бурхны биеийн гучин хоёр лагшин, наян найраг
гурван лагшин номын лагшин, төгс лагшин, хувилгаан лагшин
лагшин амар бие амар
лагшин амгалан бие амгалан
лагшин муудах тэнхээ муудах
лагшин тавгүйдэх бие өвчтэй
лагшин тунгалаг бие махбод чийрэг, эрүүл тэнхлүүн
лагшин хиртэх хүндэт хүний бие чилээрхэхийг цээрлэн хэлэх үг
лагшин чилүүр бие өвчтэй
лагшин чилэх бие ямар нэг зовуурьтай байх
лагшин чилээрхэх бие өвдөх