КОЛЛОЙД

10-5-10-7 см жижиг хэсэг агуулсан дисперс систем.