КОЛЛЕКТИВ

1. Хамт олон;


2. [шилжсэн] Хамт олны эв нэгдэл, халуун дулаан уур амьсгал, хөгжөөн цэнгээн.