КОЛЛЕКТИВГҮЙ

Хамт олны эв нэгдэлгүй, халуун дулаан уур амьсгал дутмаг, хөгжөөн цэнгээнгүй нь.