ИЧЭЭХ II

Амьтдын ичих явдлыг хүлгэлзэх - Тарвагыг гүйцэд ичээж байгаад ичээг нь ухах хэрэгтэй. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.

Ижил үг:

ИЧЭЭХ I