ИШ I

1. Багаж хэрэгслийн барих нарийн газар - Жадны хугархай иш байх шив. Б.Ринчен. дэлгэрэнгүй... сүхний иш (сүхний бариул) - Үнэндээ, хөрөөний бариулаас барих нь битгий хэл сүхний иш би тоотойхон атгасан билээ. Д.Цэдэв. Айргийн амт., тамхины иш (тамхины соруул), ташуурын иш (ташуурын их бие), хутганы иш (хутганы бариул), хүрзний иш (хүрзний бариул);


2. Аливаа ургамлын үндэс, мөчрийг холбосон гол нурууны нэр; үе, зайдмал хоёроос бүрдэх найлзуурын тэнхлэг хэсэг - Цэндийн тарьсан савнаас цэцгийн дэлгэрэнгүй... Д.Содномдорж. Түм буман хүүхэд., өвсний иш (өвсний шилбэ мөчир), ургамлын иш (ургамлын шилбэ).

сүхний иш сүхний бариул
тамхины иш тамхины соруул
ташуурын иш ташуурын их бие
хутганы иш хутганы бариул
хүрзний иш хүрзний бариул
өвсний иш өвсний шилбэ мөчир
ургамлын иш ургамлын шилбэ
Ижил үг:

ИШ II

ИШ III

ИШ IV