ИШ III

Сарны зурхайн ёсны жилийн өнгө:улаан-улаагчин, цагаан-цагаагчин, хар-харагчин, шар-шарагчин, хөх-хөхөгчин жилийн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ИШ I

ИШ II

ИШ IV