ИШ II

1. Эш; хэрэг шалтгааны уг сурвалж, үндэс: иш мухаргүй (үндэсгүй, учир нь олдохгүй) - Багийн дарга дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдиндорж. Суваргын нууц., иш татах (өгүүлэл зохиолд бусдын ном ярианаас эх үндэс болгон авч бичих ярих), иш үзүүргүй (эх үзүүргүй) - Иш үзүүргүй юугаа хэлж байгаа санаатай юм бол. Т.Рэнцэн. Шинэ даваа., иш үндэсгүй (шалтаг, шалтгааны үндэсгүй) - Бидэнд олдож буй тодорхой мэдээг иш татваас, долоон хошуу наадам 1805 буюу Сайшаалт ерөөлтийн 10-р оноос эхлэн баримт сэлт нь олдож байна. Ж.Дамдин. Монгол бөх., иш хийх (а. Иш татах; б. Юмд иш хийх), иш хэлхээ [хоршоо] (уг гарвал, сурвалж) - Арван гурван зүйлийн судар бичиг цэдэг туужийн зүйлд үзвээс Чингис хааны хүний иш хэлхээнд халдсан явдал үс хялгасны ч төдий үгүй. В.Инжаннаши. Хөх судар;


2. Онол чойр - Найргүй шавь нарын сэтгэл бол иш ухааны сургаал олдох тусам уйдна гэжээ. Д.Равжаа. дэлгэрэнгүй... иш үзүүлэх (утга битүүлэг зүйлийг илрүүлэн гаргах), иш чойрыг нээх (онол чойрыг нээх);
3. Учир шалтгааны зөвшөөрөл, ёс - Та хэнээс иштэй явж байна? Яриа., иш авах (зөвшөөрөл дэлгэрэнгүй...
иш мухаргүй үндэсгүй, учир нь олдохгүй
иш татах өгүүлэл зохиолд бусдын ном ярианаас эх үндэс болгон авч бичих ярих
иш үзүүргүй эх үзүүргүй
иш үндэсгүй шалтаг, шалтгааны үндэсгүй
иш хийх а. Иш татах; б. Юмд иш хийх
иш хэлхээ уг гарвал, сурвалж
иш үзүүлэх утга битүүлэг зүйлийг илрүүлэн гаргах
иш чойрыг нээх онол чойрыг нээх
иш авах зөвшөөрөл авах
иш ёс дагаж мөрдөж явах ёс
иш зүйд нийцэхгүй явдал ёс зүйд нийцэхгүй явдал
иш олох зөвшөөрөл авах, зөвшөөрөл олох
Ижил үг:

ИШ I

ИШ III

ИШ IV