ИШГҮЙДЭХ I
/ яриа /

Юманд иш бариул үгүй байх, иш бариул хэрэгтэй болох: хутга ишгүйдэх (хутганы иш бариул муудах, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ИШГҮЙДЭХ II