ИЧЭЭХ I

Буруушааж шоовдорловол зохих хэрэг явдалд сэтгэл зовниулах, ичиг хүргэх - Түүгээр яах нь вэ? Ванлийд дурсгах нь уу дэлгэрэнгүй...Л.Түдэв. Нүүдэл.

Ижил үг:

ИЧЭЭХ II