ингийн зүтгүүр
ингийн булын тэнхлэгийн үзүүр, булын арлын урт үзүүр юмыг индэх үед зүтгэх хөдөлгөхөд хэрэглэх дөрвөлжин мод