ингийн гол
ингийн хүйсэнд босгон хийсэн ингийн тосгуур бул хоёрыг холбогч мод юмуу, төмөр