ингийн аяга
ингийн гол дахь амуу гоожуулахаар хийсэн дугуй буюу дөрвөлжин сав