ААХЬ :

аахь уухь ~ уухь аахь [хоршоо] (а. Аахилан уухилан түргэн түргэн амьсгалах; б. Сандран бачимдах), аахь уухь болох дэлгэрэнгүй...

аахь уухь~уухь аахь а. Аахилан уухилан түргэн түргэн амьсгалах; б. Сандран бачимдах
аахь уухь болох сандран бачимдах