аахилах уухилах
а. Ихэд амьсгаадах, түргэн түргэн амьсгалах; б. Ихэд уурлах, бухимдах