ААХИЛУУЛАХ

Амьсгаадуулах, амьсгаа давхцуулах - Ачаа хөтөлсөн насжуу эхнэр үргэсэн тэмээ шиг ийш тийш сэртэлзэн харж, амандаа дэлгэрэнгүй... Ж.Бямбаа. Бүсгүйн заяа., морио аахилуулах (морио амьсгаадуулах).