ИЖИЛСГЭХ II

Ижилсүүлэх: адуундаа ижилсгэн тавих (адуун сүрэгтээ дасгаж, нийлүүлэн тавих).

Ижил үг:

ИЖИЛСГЭХ I