ИЖИЛСҮҮЛЭХ I

Адил ижил болгуулах: юм ижилсүүлж авах (ихэвчлэн хосоор хэрэглэгдэх зүйлийн нэгийг нөгөөд адилсуулж, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ИЖИЛСҮҮЛЭХ II