ИЖИЛТГЭХ

Ижилсгэх; адил, ижил болгох: ижилшүүлэх - Үндэстэн хоорондын харилцааг ижилтгэх гэсэн оролдлогыг буруушаав. дэлгэрэнгүй...