ИЖИЛШИЛ II

Ижил дасал болох үйлийн нэр: ижил болсны үр дүн.

Ижил үг:

ИЖИЛШИЛ I