ИЗ I
/ амьтан /

Далайгаас голын усанд шилждэг нэгэн зүйл загас: биеийн урт нэг төөгөөс уртгүй.

Ижил үг:

ИЗ II