ИЙВЭС
/ ургамал /

Жимс нь чанараа амархан алддаг тул долоо хоногт хоёроос гурван удаа түүвэрлэн хурааж хүнсэнд болон ходоод гэдэсний дэлгэрэнгүй...