ИЙ

1. Юмнаас сэрэмжлэх, болгоомжлоход гаргах аялга - Ий, тэр горьгүй шүү!, Ий, би айж байна. дэлгэрэнгүй...


2. Бага насны хүүхдийг юмнаас айлгах, сэрэмжлүүлэх аялга - Ий халуун, гараа түлчихнэ. Яриа., Ий дэлгэрэнгүй... Яриа;

3. Бага насны хүүхдийг уйлахыг дуурайн элэглэх шоглох аялга - Ий, ий, юундаа уйлна вэ? Яриа;
4. Дургүйцэх, зэвүүрхэх аялга үг - Ий, ямар муухай юм бэ. Яриа;
5. Хүч нэгтгэхэд уриалах аялга: ий чүү (аливаа чүү);
6. Залхуурах, харамсахад гаргах аялга;
7. Өгүүлбэрт лавлан асуусан баймж үүргээр хэрэглэгдэнэ: уу, үү - Манай ийм олон хонь ердөө сааж яваагүй! гээд ий? дэлгэрэнгүй...

дагавар нөхцөл

бүлгийн найзын

Зочин 2019-05-02 10:36:04