ИЖИЛХЭН

Нэлээд ижил - Хоёр бөгж нь ялгах юмгүй ив ижилхэн ажээ. С.Лочин. Сэтгэлийн дэлгэрэнгүй...