ИЖИЛСЭХ I

Юмны харилцан адил ижил болох - Олон баганын нэг нь ч нөгөөтэйгөө хээ өнгөөрөө ижилсээгүй ажээ. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ИЖИЛСЭХ II