ИЖИЛСЭХ II

Бие биендээ ээнэгших - Адуу нь хүртэл Дорлиг гуайд ижилссэн юм. С.Эрдэнэ. дэлгэрэнгүй... ижилсээгүй байхдаа ирвэс арслан хоёр, ижилссэн хойноо ихэр хоёр хурга [зүйр цэцэн үг] (уулзахаасаа өмнө таарамжгүй хөндий, танилцсан хойноо салшгүй элэгсэг дотно нөхөд гэсэн санаа).

Ижил үг:

ИЖИЛСЭХ I