ИЖИЛДЭХ II

Хүн, амьтны харилцан дасах - Ижил хоёр шувуу шиг ижилдэн хоёулаа сууя. Д.Нацагдорж. Зохиолууд.

Ижил үг:

ИЖИЛДЭХ I