ИЖИЛДЭХ I

Юмны хэлбэр, өнгө, үйлдэл утга зэрэг нь адил болох, байх - Өнгө нь ижилдэж байна. Яриа.

Ижил үг:

ИЖИЛДЭХ II