ААТГА :

аатга аатга (а. Аатгар юмны байн байн хөдлөх нь; б. [шилжсэн] Ихэрхэг дээрэлхүү авирлах байдал), аатга аатга дэлгэрэнгүй... (намхан жаахан амьтны ихэрхэг байдалтай алхлах).

аатга аатга а. Аатгар юмны байн байн хөдлөх нь; б. [шилжсэн] Ихэрхэг дээрэлхүү авирлах байдал
аатга аатга алхлах намхан жаахан амьтны ихэрхэг байдалтай алхлах