ААТГАНАХ

1. Намхан, жижиг хүн, амьтны аатга аатга хийх;


2. Ихэмсэг, бардам зан гаргах: аатганах зантай (намхан, жижиг амьтны ихэмсэг зан).