ААТГАР

Намхан, бяцхан, тагдгар: аатгар хөлтэй (бүдүүн богинохон хөлтэй).