ААХАР

аахар шаахар [хоршоо] (ойр зуурын, жижиг сажиг), аахар шаахар бараа (жижиг сажиг дэлгэрэнгүй...

аахар шаахар ойр зуурын, жижиг сажиг
аахар шаахар бараа жижиг сажиг бараа
аахар шаахар наймаа бага сага наймаа
аахар шаахар юм аар саар юм