ААТГАНУУЛАХ

1. Намхан жижиг амьтныг аатга аатга хийлгэх;


2. Ихэмсэг занг нь хөдөлгөх.