аатга аатга алхлах
намхан жаахан амьтны ихэрхэг байдалтай алхлах